Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás

Veľkonočné posolstvo

Ježiš žil pre ľudí a pre zvieratá -
Ježiš zomrel pre ľudí a aj pre zvieratá


Na veľkú noc si kresťania pripomínajú
utrpenie a smrť Ježiša Nazaretského.

Bolo ukrižovanie Pána len pre ľudí?
Trpel Kristus len pre ľudí?

Ježiš, ten Kristus, prišiel aj pre zvieratá! On netrpel len pre ľudí, ale On prišiel, aby aj zvieratá vyslobodil z ich utrpenia a múk!

Veľmi veľa dávno zabudnutých spisov z apokryfov ukazuje aspekty pravdy o živote a učení Ježiša Nazaretského, ktoré sa nedajú nájsť v tradičnej biblii. Na mnohých miestach sa píše, že Ježil žil vegetariánsky; neustále dbal na to, aby sa zvieratám darilo dobre a zasadzoval sa za ne, kdekoľvek sa k tomu naskytla príležitosť. (Hlas pre zvieratá)

Prostredníctvom vplyvu cirkví sa stali práve veľké sviatky ako veľká noc a vianoce sviatkami zabíjačky, kedy miliardy zvierat musia ukrutným spôsobom prísť o svoj život. Prečo? Pred 2000 rokmi bol Ježiš Nazaretský zradený a popravený zabijákmi zvierat, teda kňažskou kastou. Dnes Krista zrádzajú tí ľudia, ktorí v Jeho mene podporujú a schvaľujú zabíjanie zvierat.

Na veľkú noc si kresťania pripomínajú
Ježišovo vzkriesenie.

Pýtame sa: Prečo pápež stále pred sebou nosí kríž s mŕtvym telom? Väčšina cirkevných kresťanov si to neuvedomuje: Krucifix má symbolizovať porazenie Krista a vyvýšenie temnej moci.
A prečo káže vatikánska cirkev na veľkú noc o tom, že telo Krista bolo sňaté s kríža, aby ho vzápätí znovu prezentovali priklincované na kríži? V tejto otázke sa dá spoznať protivník. A ten veľmi energicky prenasleduje tých, ktorí sú pre Krista a chcú Ho rehabilitovať!

Znakom Prakresťanov je kríž vzkriesenia, kríž bez tela. Pretože Ježiš, ten Kristus, vstal z mŕtvych! Kristus žije a hovorí k ľuďom dnešnej doby cez Svouju vyučujúcu prorokyňu a posolkyňu, Gabrielu. Boží Duch nemá hlas ľudí. Preto si znovu vzal človeka, ktorého vyučil ako Svoju prorokyňu, aby prekladala reč nebies do ľudských slov. Tak vzniklo aj veľké božské dielo prejavenia »To je Moje Slovo«, v ktorom nám Kristus vysvetľuje okrem iného aj nasledovné:

»Ja, Kristus, Som prišiel v Ježišovi k ľuďom a stal Som sa synom človeka. Prišiel Som, aby som ľuďom ukázal cestu z hriechu a z otroctva. Ako Ježiš Nazaretský Som učil Božie zákony a žil som ich pre ľudí ako príklad. Ľudstvo Ma však nespoznalo.
Učil Som ľudí, aby sa navzájom milovali, aby milovali zvieratá, aby si vážili prírodu, aby uznávali Zem ako matku, v ktorej lone ľudské deti žijú a pracujú. Učil Som ľudí rovnosť, slobodu, jednotu, bratstvo a spravodlivosť; neučil Som ich, aby Zem rozdeľovali, ale, aby medzi sebou všetko bratsky delili.
Tým začala evolúcia - to znamená, ľudia sa postupne znovu obracali k Bohu.
Najskôr bolo odstránené mnohobožstvo, potom obetovávanie ľudí a v ďalších časových epochách obetovávanie zvierat. Dnes v obrate doby zo starého do nového času, ukončím ukrutné pokusy na zvieratách, zabíjanie zvierat a jedenie ich mäsa. Ó spoznajte: Je čas evolúcie - obrátenie starého, aby mohla vystúpiť duchovnosť.
Ó pochopte: Ja Som prišiel ako Ježiš Nazaretský. Vykladal Som ľuďom zákony a žil som tiež život v Božom zákone pre ľudí ako príklad. Na Golgote Som sa stal Spasiteľom všetkých duší a ľudí.
Váš Spasiteľ je teraz aj vaším vodcom do novej doby, do doby Krista, ktorý Ja Som. Stále viac ľudí sa odvracia od zabíjania a pojedania zvierat. Stále viac ľudí vidí Zem ako celok, ako svoju živiteľku, ako časť svojho života. Živia sa tým, čo im Zem daruje a to aj zákonne pripravujú. V priebehu generácií povstane celkom postupne ľudské pokolenie, ktoré Božie zákony pozná, dodržiava ich a zodpovedajúc sa aj stravuje.
Ja Som prišiel ako Ježiš Nazaretský, aby som zákony vyučoval a žil ich ako príklad a tak aj, aby Som odstránil krvavé obete a pojedanie zvierat a aby Som odstránil obžerstvo. Prišiel Som, aby som vytvoril nové ľudské pokolenie, ktoré napľňa vôlu večného Otca, ktorý je tým jedným Bohom od večnosti k večnosti.«

Tento výňatok pochádza z knihy:

To je Moje Slovo
Alfa a Omega
Evanjelium Ježiša
Kristovo prejavenie, ktoré medzičasom poznajú
skutoční kresťania na celom svete

Dá sa objednať na internete: Nakladateľstvo DAS WORT

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum