Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Vnútorné náboženstvo

Univerzálny Život - Vnútorné náboženstvo


Kresťanská viera - slobodne v Duchu Božom

Vnútorné náboženstvo je život v Bohu, Ktorý všetkých ľudí vo Svojej jednote a láske spája.

Život v Duchu Božom nám bol a je približovaný Duchom pravdy skrze Desatoro Božích prikázaní a skrze Ježišovu Reč na hore.

Slobodný Duch, Boh, nevanie vo vonkajšom náboženstve

Boh je slobodný Duch a nemá s vonkajším náboženstvom, s inštitúciami cirkvi nič spoločné. Inštitúcie  cirkvi  utvorili svoje predstavy, aký by mal Boh byť a ako by sme Ho mali vidieť a nanútili vlastnú predstavu o Bohu svojim veriacim, koniec koncov,  aj prostredníctvom krstu novorodencov. Sú to vonkajšie náboženské predstavy, je to obraz Boha cirkevných inštitúcii, ktorý však s tým pravým Jedným, Bohom, nemá nič spoločné.

Vonkajšie náboženstvá dodržiavajú  na uctievanie svojej predstavy Boha  určité tradície.  V Ríši Božej neexistujú ani vonkajšie náboženstvá a ani tradície. Cirkevní hodnostári a mnohí  cirkevní veriaci stuhli vo svojich tradíciách.

Mnohí si už vôbec nepovšimnú, ako ľudo-znevažujúce sú obsahy konfesionálne-cirkevných učení. Pre tieto je záväzné, tak ako predtým to, čo stojí napísané v Starej zmluve.

Prorokovi Mojžišovi  sa napr. na mnohých miestach prisudzuje, že Boh sám požadoval trest smrti (vtedy: ukameňovaním) – napr. pre toho, kto zlorečí svojim rodičom, pre cudzoložníka, pre toho, kto sa vzpiera rozsudku kňaza, pre homosexuálov a mnoho ďalšieho. Bohu sú pripisované mnohé ľstivé a úskočné spôsoby konania. Ich nepriatelia sa majú uchlácholiť a potom usmrtiť. A na celých stranách sú, prirodzene, aj „božské“ nariadenia, ktoré prideľujú kňazom privilégia  a ukladajú pokyny, ako sa majú  postarať o to,  aby boli zvieratá najbrutálnejším spôsobom trápené, zavraždené, rozkúskované a spálené – ako je napísané, „ k upokojujúcej vôni pre Pána“...“(3.Mojžišova kniha 3,5)

To všetko sú učenia vonkajšieho náboženstva. Pohľad do dejín ukazuje, aké ovocie to prinieslo. Spomeňme len  križiacke výpravy  na prenasledovanie kacírov a židov, inkvizíciu,  upaľovanie čarodejníc a mnoho ďalšieho.

A aký je postoj vonkajšieho náboženstva k zvieratám, našim spolustvoreniam?

Aj napriek tomu, že Ježiš, ten Kristus, dôrazne ostro kritizoval každé zabíjanie – aj zabíjanie zvierat, podporujú úradné cirkvi bitúnky, pokusy na zvieratách, génovú manipuláciu, áno, dokonca rituálne  ukrutnosti na zvieratách beštiálnym spôsobom.

 

Vnútorné náboženstvo sa zakladá na slobode

Vnútorné náboženstvo nemá žiadnych vonkajších vodcov. Ľudia, ktorí Ježiša, toho Krista, nasledujú, tvoria ako spoločenstvo Vnútorné náboženstvo. Toto nemá žiadne obrady, žiadne dogmy, žiadnych kňazov a farárov a žiadne členstvo, teda ani žiaden krst novorodencov. Vnútorné náboženstvo sa zakladá na slobode  a sloboda znamená  Božiu lásku prijať a Božej láske sa učiť, aby sme blížnemu rozumeli a vážili si ho ako syna alebo dcéru Božiu. Kto vo svojom živote Zákony Božie krok za krokom uskutočňuje, ten patrí k Vnútornému náboženstvu, či sa k spoločenstvu Vnútorného náboženstva pripojí, alebo nie. Ľudia Vnútorného náboženstva sa zjednotia vo vedomí, že Boh je láska, a že Jeho Duch lásky, mieru, milosrdenstva a dobrotivosti býva v každom človeku, v každom zvieratku, v každej rastline, v každom kameni, áno v každom atóme, v každej molekule, v každej kvapke vody. Vnútorné kresťanstvo ukazuje cestu do Vnútra k láske Božej a láske k blížnemu a ukazuje stupňovitú cestu, aby človek našiel cestu z driemajúceho spánku ega, teda sa prebudil v Duchu slobody. Pravá sloboda obsahuje tak rešpektovanie seba samého ako aj rešpektovanie blížneho. Sloboda teda znamená  taktiež byť slobodným od myslenia proti iným alebo od  myslenia, že iní by mali pre nás urobiť to alebo ono, čo by sme mohli urobiť my sami. Byť slobodný znamená  vzťahovať sa na jedinú autoritu, na inteligenciu BOH, aby sme sa učili, čo je Božia vôľa. Ak využijeme našu slobodu vo Vôli Božej, potom naozaj slúžime  Bohu a ľuďom.

Pravá viera, viera činu, oslobodzuje

Skutočná viera je viera činu. V pravom skutku, v konaní s Bohom, v konaní skrze komunikáciu s večným Duchom, je tu pomoc a pociťovanie, že Boh existuje a že Boh pomáha  každému hriešnikovi.

 

 

Máte záujem? Chcete zažiť podujatie naživo? Bližšie informácie a miesta stretnutí: Stretnutie všetkých Boha hľadajúcich.

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum