Oтпечаток

Универзален живот на сите култури во светот

Застапен од
Мартин Кибли

Адреса:
Das Universelle Leben Aller Kulturen Weltweit e.V.
Max-Braun-Str. 2
97828 Marktheidenfeld

Контакт:
Tel. +49 (0)9391/5039890
Fax +49 (0)09391/503989-544
E-Mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Одговорен за соджината според §6 MDSTV:
Мартин Кибли

Weitere Други податоци:
Данок на промет – идентификациски број:
Ust.-Id.-Nr. DE 134 184 165

Суд на регистрација:
Првостепен суд во Франфурт на Мајна

Број на регистрација на здружение:
VR 8550

Известување за одговорноста:

И покрај грижливата контрола на содржината, не преземаме никаква одговорност за содржините на екстерните линкови. За содржината на линкуваните страници одговорни се исклучиво нивните оператори.

Содржината, структурата и обликувањето на Universelles Leben eV се заштитени со авторското право. Сите составни делови на Веб-страниците (текстови, слики, графикони) се заштитени со авторското право и не смеат без претходна согласност на Universelles Leben eV да се умножуваат, или да се објавуваат.

Изјава за заштита на податоци

Се радуваме за вашиот интерес за нашата Веб-страница. Онолку колку што се запознаваме со ваши лични податоци, толку тие се штитат во рамките на законските прописи. Во продолжение информирајте се за кои податоци станува збор и како тие се користат.

1. Вашиот пристап на нашата Веб-страница и повикувањето на податоди што се наоѓаат таму (анонимно) се протоколираат. Меморираното служи само за интерни статистички цели. Се протоколираат името на повиканите податоци, точниот датум на повикувањето, количеството на пренесени податоци, јавувањето за успешното повикување, Web-Browser-от и доменот кој бил во прашање. Дополнително се протоколираат IP-адресите на компјутерот од каде е барано. Тие податоци не можат да им се доделат на одредени лица.

2. Интернет-страниците на повеќе места употребуваат таканаречени Cookies. Тие служат за тоа нашата понуда да ја направиме повесела за користење и поефективна. Cookies се текстуални податоци коишто се симнуваат на вашиот сметач и вашиот Browser ги меморира. Најголем број од Cookies што ние ги користиме се таканаречени „сезонски Cookies“. По завршувањето на нивната посета, тие автоматски се бришат. Cookies не му предизвикуваат никакви штети на вашиот сметач и не содржат вируси.

3. Ако сакате да го примате понудениот Newsletter на Веб-страницата, потребна ни е ваша валидна E-Mail адреса, како и информации коишто ќе ни дозволат проверка дека вие сте имателот на наведената E-Mail адреса, односно дека нејзиниот имател е согласен за примање на Newsletter. Други податоци не се земаат. Вашата согласност за меморирање на податоците, на E-Mail адресата, како и нивното користење за испраќање на Newsletter-от вие можете во секое време да ја отповикате.

4. Доколку вие сте ни ставиле лични податоци на располагање, тие се користат само за одговори на ваши прашања и за процесуирање на евентуални нарачки. Во никој случај податоците не се даваат на трети лица, освен ако вие се согласите за тоа.

5. Во секое време вие имате право на информирање за меморираните податоци поврзани со вашата личност.

6. Оваа Веб-страница се употребува за подобрување на сервисниот квалитет на Google Analytics, една веб-аналитичка служба на Google Inc. („Google“). Google Analytics применува тн. „Cookies“, текстуални податоци, кои се меморираат на вашиот компјутер и коишто овозможуваат една анализа на користењето на оваа Веб-страница од ваша страна. Информациите добиени преку Cookie за вашето користењето на оваа Веб-страница (вклучително и вашата IP адреса) се пренесуваат на еден сервер во САД и таму се складираат. Тие информации Google ќе ги користи поради вреднување на вашето користење на оваа Веб-страница, за составување на извештаи за активности поврзани поврзани со таа Веб-страница до нејзиниот имател, Das Universele Leben Aller Kulturen Weltweit eV, и за да произведе натамошни унатредувања на службата поврзани со користењето на Веб-страницата и со користењето на Интернетот. Исто така, во даден случај Google ќе ги пренесе тие информации на трети субјекти, доколку е тоа законски пропишано, или колку што трети субјекти ги обработуваат тие податоци по налог на Google. Во никој случај Google нема вашата IP адреса да ја доведе во поврзаност со други податоци на Google. Освен тоа, оваа Веб-страница користи Google Analytics со проширувањето (екстензијата) „_anonymizeIP()“. Со тоа IP адресите понатаму само скратено се обработуваат за да се ислкучи можност тоа да се поврзе со личност. Инсталирањето на Cookies вие можете да го спречите со соодветно штелување на вашиот Web Browser. Со користењето на оваа Веб-страница вие се изјаснувате за согласни за обработувањето на за вас извадените податоци од Google на претходно опишаниот начин и за претходно наведената цел. Со примена на бесплатно Browser-проширување за деактивирање на Google Analytics вие можете во секое време да се спротивставите на вадењето податоци за во иднина.