Prakristjanski tok po vsem svetu - Prakristjani v nasledstvu Jezusa iz Nazareta, svobodnega kozmičnega Duha


Prisrčno dobrodošli na naši spletni strani!

Veseli nas, da se hočete informirati o Univerzalnem življenju, katerim ciljem sledi in kakšni ljudje mu pripadajo. Še posebej smo veseli, da si to izkušnjo hočete pridobiti neposredno od nas in ne preko nekoga tretjega.

 

Univerzalno življenje

Univerzalno življenje je univerzalni življenjski tok, ki izhaja od Večnega Očeta in ga je Jezus iz Nazareta učil in živel za vzgled. Univerzalni življenjski tok je vseobsegajoči življenjski zakon Nebes. Iz univerzalnega življenjskega toka je prišel Božji Sin k ljudem. On je bil Božji prerok, Božji glasnik Svojega Očeta, tako kot vsi preroki, ki so prišli pred  Njim in za Njim. Njegovo zemeljsko življenje, Njegov »Dopolnjeno je« je Njegovo Delo odrešitve in ključ za vrata v nebeško kraljestvo, ki jih je Jezus, Kristus, odprl za vse ljudi in duše. Jezus iz Nazareta je zmagovalec na križu in s tem Odrešitelj vseh ljudi in duš. S Svojo notranjo močjo in zvestobo Bogu, Svojemu nebeškemu Očetu, je  premagal željo in hotenje demonov, da bi razkrojili Božje vesoljno stvarstvo. On je Kristus Boga, ki je prišel od nebeškega Očeta k ljudem in za ljudi.

Jezus iz Nazareta je bil mož iz ljudstva. Bil je premočrten, iskren in v vsem predan Bogu. Svojega nebeškega Očeta je slavil v vseh Svojih Besedah in naukih. Jezus iz Nazareta je ljudi učil uporabo Desetih Božjih zapovedi in Svoj Govor na gori v vseh fasetah življenja. Kar je učil, to je živel. Jezus iz Nazareta je ljudem približal Božje kraljestvo. Učil je mir, ljubezen do Boga- in bližnjega ter molitev v tihi kamrici. V Jezusu iz Nazareta je deloval svobodni Duh, ki ga je hotel približati ljudem. Bil je proti cerkvam iz kamna, farizejem in pismoukom. Bil je proti dogmam in ritualom, proti cerkvenim pravilom in kakršnim koli prisilam, proti večnemu prekletstvu, proti zunanjemu blišču in osebnemu bogastvu. Jezus iz Nazareta je bil pacifist. Bil je proti nasilju, proti orožju, proti vojni, proti bratomoru in, kot vemo po Preroški Besedi, tudi proti morjenju živali. Ker je bil Jezus proti vsaki vezanosti in nasilju, je bil s strani farizejev, pismoukov in duhovnikov ožigosan kot sektaš. Ustrezno Njegovemu življenju in delovanju se je razvilo prakristjanstvo in prakristjanski tok, kateremu pripadamo tudi mi prakristjani.

Kdo smo torej mi?

Kdo smo torej mi? Mi smo svobodni ljudje in ne pripadamo nobeni cerkveni instituciji, nobeni zunanji religiji. Mi pripadamo Enemu, ki nas je učil: »Sledite Meni!« Za takratne farizeje, pismouke in duhovnike je bil Jezus sektaš. Po mnenju današnjih cerkvenih institucij in njihovih vernikov smo tudi mi, sledilci Jezusa iz Nazareta, sektaši, torej sekta. Če trobite v isti rog z današnjimi duhovniki, farizeji in pismouki, vas pri tem ne bomo ovirali, ker v materialnem kozmosu obstaja pravična kovnica. Če kdo misli, da smo arogantni, želimo k temu reči naslednje, prvič: Kdor želi slediti Jezusu iz Nazareta, se mora spopasti sam s seboj, kajti kdo je brez napak? Drugič: Tako imenovani »sveti« Pavel, ki ga v cerkvenih institucijah častijo in k njemu molijo, je svoje vernike učil: »Ne varajte se, Bog ne dovoli norčevanja iz Njega. Kar človek seje, to bo žel.«

Prakristjanstvo – prakristjanski tok, duhovna baza

Univerzalno življenje stoji za prakristjanskim tokom po vsem svetu. Prakristjani v nasledstvu Jezusa iz Nazareta, svobodnega kozmičnega Duha, sledilci Nazarečana, so za toleranco, odprtost, premočrtnost, svobodo in resnico. Obsežno duhovno dobro, ki je po prerokinji in poslanki Boga, Gabriele – z običajnim imenom Gabriele Wittek – prišlo na ta svet že pred 40 leti, veže prakristjanstvo na Deset Božjih zapovedi in Govor na gori Jezusa iz Nazareta. Kot je že bilo povedano, Jezus iz Nazareta ni ustanovil nobene zunanje religije, kar institucije po svojem smislu razlagajo. On je s polnomočjem zastopal živega, svobodnega Duha, univerzalni, večni zakon ljubezni in svobode.

Univerzalni, svobodni Duh

Prakristjani sledimo univerzalnemu svobodnemu Duhu ljubezni in svobode, v Njem živimo ter v Njegovem Duhu delujemo. Ker je tako, mi ne misijonarimo. Mi se ne opravičujemo, ampak popravljamo. Božansko-duhovno dobro, ki je dano človeštvu po božanski Preroški Besedi, nočemo predstaviti na internetu, ker se tam odvija borba za in proti. Žal je internet tako izrojen, da bi v mnogih primerih lahko govorili o bojnem polju. Sledilci svobodnega Duha, Jezusa iz Nazareta, se nočemo podati na tak teritorij, kjer se v govoru in ugovoru razvija obrekovanje, sovraštvo in blatenje. Vsak lahko počne, kakor mu je ljubo. Po zakonu izravnave bo zmagala pravičnost.

Pojasnilo glede izrabljanja imena Kristus

Jezus iz Nazareta ni bil potuhnjenec, On je razlagal »s polnomočjem in ne kot pismouki«, kar je povedano tudi v izročilih. Prakristjani, sledilci Jezusa iz Nazareta, se zavzemamo za to, kar je On učil in živel za vzgled. Učil je ljubezen  do  Boga-  in  bližnjega,  do človeka,  narave in živali. Ni učil, da bi izdelovali orožje in vodili vojne. Ker prakristjani pojasnjujemo o zlorabljanju imena Kristus in razširjamo Njegov nauk, nas predvsem cerkvene institucije izključujejo kot sektaše. Z več let trajajočimi kampanjami obrekovanja se nočemo spopadati.

Mnenja in obrekovanja

Dragi soljudje, mnogi komentarji, ki jih mogoče najdete na internetu o duhovnem toku prakristjanskega življenja, ne odgovarjajo dejstvom. Kdor na internetu zavestno trosi napačne informacije, vse do zmerjanja, in kdor takim antikršćanskim obrekovanjem verjame, je svoboden, da to počne. Prakristjani gradimo na nepristranski sposobnosti presojanja vseh tistih, ki so še v stanju sami razmišljati, preizkušati in tehtati.

Se čudite besedi antikrist? Kdo je antikrist? Tisti, ki se le imenuje kristjan in nauk Jezusa iz Nazareta, ter postopno izpolnjevanje Desetih Božjih zapovedi, spreobrača v nasprotje. Na koncu ostajajo sadovi – manj dobri, dobri ali slabi sadovi.

Povzetek

Jezusa iz Nazareta so farizeji, duhovniki in pismouki zmerjali s sektašem. Zakaj bi nam prakristjanom, ki sledimo Njemu, šlo drugače? V svobodnemu Duhu, kateremu prakristjani sledimo, ni nobene zapovedi izolacije. Zapoved ljubezni do bližnjega izključuje ocenjevanje drugače mislečega, tudi v pogledu religije, barve kože, spola, izvora in podobnega.

Kje se lahko informirate o duhovni dobrini?

Priporočamo vam TV-oddajo »Der Weltweite Urchristliche Strom – Urchristen in der Nachfolge des Jezsus von Nazareth, des freien kosmischen Geistes«,
Prakristjanski tok po vsem svetu – prakristjani v nasledstvu Jezusa iz Nazareta, svobodnega kozmičnega Duha), ki se predvaja preko oddajnikov po vsem svetu. Ob tem obstajajo še številne druge oddaje na to temo.
Pri Radiu Santec se informirajte, na katerih frekvencah lahko sprejemate produkcije v vašem jeziku in v vaši deželi.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.